Day 22 Bad Reichenhall to Salzburg

DAY 22 — Thursday, May 16, 2024